VARHAISKASVATUKSEN KESÄPÄIVYSTYS JA ASIAKASMAKSUT

10.4.2017

VARHAISKASVATUKSEN KESÄPÄIVYSTYS JA ASIAKASMAKSUT


Kesäpäivystysaikana 26.6.-9.8.2017 varhaiskasvatusta tarjotaan ainoastaan päivystävissä yksiköissä. Päivystävät toimintayksiköt tarkentuvat myöhemmin.

Asiakasmaksusta voi saada vapautuksen, mikäli lapsi on poissa hoidosta vähintään kaksi peräkkäistä kalenterikuukautta; kesä- ja heinäkuu, heinä- ja elokuu tai kaikki kolme kuukautta kesä-, heinä- ja elokuu.

Em. poissaolot ilmoitetaan sitovasti Päikky -järjestelmään 2.5. aukeavalla kyselyllä.

Kysely lukkiutuu 15.5. klo 9:00, jonka jälkeen ei ole enää mahdollista ilmoittaa maksuttomia kuukausia.


Samalla kyselyllä ilmoitetaan myös varhaiskasvatuksen tarpeesta kesän ajalle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetyn lain 10 § mukaan varatusta ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolen kuukauden maksu. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määritelty kuukausimaksua, peritään kuitenkin puolet pienimmästä perittävästä maksusta.


Lisätietoja päiväkodeista